Veikla

2021 03 18

Panevėžio miesto savivaldybės viešoji biblioteka yra politiškai, komerciškai ar religiškai nepriklausoma, lygiateisiška ir atvira erdvė skirtingų pažiūrų, tautybių, lyčių ar išsilavinimo žmonėms. Jos veikla yra maksimaliai orientuota į esamus ir potencialius lankytojus bei jų poreikius.

Pagrindinės veiklos sritys:

  • kaupia ir saugo universalų, bendruomenės poreikius tenkinantį dokumentų įvairiomis laikmenomis fondą;
  • teikia informacijos, kultūros, švietimo, socialines ir laisvalaikio paslaugas, siekdama kokybiškai patenkinti bendruomenės narių bei jų grupių poreikius, maksimaliai išnaudodama informacinius, technologinius bei žmogiškuosius išteklius;
  • siekdama optimizuoti paslaugų įvairovę bei jų kokybę, nuolat tyrinėja vartotojų poreikius ir bibliotekos galimybes juos tenkinti;
  • kuria ir palaiko ryšius ne tik su gyventojais, bet ir žiniasklaida, visuomeninėmis organizacijomis, įvairiomis įstaigomis, verslo atstovais bei vietos valdžia.

Trumpa bibliotekos istorija

Panevėžio miesto savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatai (PDF, 855 KB)

Naudojimosi biblioteka taisyklės (PDF, 197 KB)

Vidaus tvarkos taisyklės

Korupcijos prevencijos programa

Korupcijos prevencijos programos priemonių planas


PLANAVIMO DOKUMENTAI

2021-2023 perspektyvinė veiklos programa 

2021 m. veiklos planas (PDF, 892 KB)

2020 m. veiklos ataskaita

VIEŠIEJI PIRKIMAI

        Panevėžio miesto savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymas dėl Viešųjų pirkimų komisijos sudėties patvirtinimo

Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas

Viešųjų pirkimų taisyklės

Panevėžio miesto savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymas dėl Viešųjų pirkimų taisyklių

Viešųjų pirkimų planas (2018 m.)

Viešųjų pirkimų planas (2017 m.)

Viešųjų pirkimų planas (2016 m. IV ketv.)

Viešųjų pirkimų planas (2016 m. III ketv.)

2016 m. vykdomų ir įvykdytų mažos vertės pirkimų registracijos žurnalas (PDF, 183 KB)

2014 - 2015 m. vykdomų ir įvykdytų mažos vertės pirkimų registracijos žurnalas (PDF, 114 KB)

2015 m. vykdomų ir įvykdytų mažos vertės pirkimų registracijos žurnalas


 FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

Finansinių ataskaitų rinkinys (2019 12 31)

Finansinių ataskaitų rinkinys (2019 09 30)

Finansinės būklės ataskaita III ketvirtis (PDF, 300KB)
Veiklos rezultatų ataskaita III ketvirtis (PDF, 379KB)

Finansinių ataskaitų rinkinys (2019 06 31)

Finansinės būklės ataskaita II ketvirtis (PDF, 301KB)
Veiklos rezultatų ataskaita II ketvirtis (PDF, 212KB)

Finansinių ataskaitų rinkinys (2019 03 31)

Finansinės būklės ataskaita I ketvirtis (PDF, 303KB)
Veiklos rezultatų ataskaita I ketvirtis (PDF, 470KB)

Finansinių ataskaitų rinkinys (2018 12 31)

Finansinių ataskaitų rinkinys (2018 06 30)

Finansinės būklės ataskaita II ketvirtis (PDF, 882KB)
Veiklos rezultatų ataskaita II ketvirtis (PDF, 596KB)
Finansavimo sumos II ketvirtis (PDF, 919KB) 

Finansinių ataskaitų rinkinys (2018 03 31)

Finansinės būklės ataskaita I ketvirtis (PDF, 819KB)
Veiklos rezultatų ataskaita I ketvirtis (PDF, 562KB)
Finansavimo sumos I ketvirtis (PDF, 880KB) 

Finansinių ataskaitų rinkinys (2017 12 31)

Finansinės būklės ataskaita IV ketvirtis (PDF, 580KB)
Veiklos rezultatų ataskaita IV ketvirtis (PDF, 609KB)
Finansavimo sumos IV ketvirtis (PDF, 411KB) 

Finansinių ataskaitų rinkinys (2017 09 30)

Finansinės būklės ataskaita III ketvirtis (PDF, 843KB)
Veiklos rezultatų ataskaita III ketvirtis (PDF, 632KB)
Finansavimo sumos III ketvirtis (PDF, 954KB) 

Finansinių ataskaitų rinkinys (2017 06 30)

Finansinės būklės ataskaita II ketvirtis (PDF, 810KB)
Veiklos rezultatų ataskaita II ketvirtis (PDF, 735KB)
Finansavimo sumos II ketvirtis (PDF, 851KB) 

Finansinių ataskaitų rinkinys (2017 03 31)

Finansinės būklės ataskaita I ketvirtis (PDF, 945KB)
Veiklos rezultatų ataskaita I ketvirtis (PDF, 791KB)
Finansavimo sumos I ketvirtis (PDF, 730KB) 

 


BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS 

2020 II ketv.
2019 IV ketv.
2019 II ketv.
2018 m. II ketv.
2018 m. I ketv.

Informacija apie Panevėžio m. SVB darbuotojų darbo užmokestį (PDF, 51KB)

BIBLIOTEKOS VEIKLOS DOKUMENTAI (prieiga tik darbuotojams)

Bibliotekos direktorės metinės užduotys, siektini rezultatai