Kaip tapti skaitytoju

2021 02 10

Bibliotekos skaitytojais gali tapti visi Lietuvos Respublikos piliečiai ir svečiai nepriklausomai nuo amžiaus.

Kaip tapti skaitytoju?

Asmenys, norintys naudotis bibliotekos ištekliais ir paslaugomis, privalo joje užsiregistruoti ir įsigyti skaitytojo pažymėjimą. Bibliotekoje naudojamas LIBIS (Lietuvos integralios bibliotekų sistemos) skaitytojo pažymėjimas. LIBIS skaitytojo pažymėjimai (išduodami neterminuotai) galioja visose LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemį įdiegusiose bibliotekose.

Skaitytojo pažymėjimo kaina - 1,00 EUR.

Vaikams iki 14 metų įsigyti skaitytojo pažymėjimo nereikia, jie aptarnaujami nemokamai.

Vartotojai, įsigiję LIBIS skaitytojo pažymėjimą kitose bibliotekose, privalo Bibliotekoje tik užsiregistruoti. Kito pažymėjimo įsigyti ir mokėti už registraciją nereikia.

Užsisakyti skaitytojo pažymėjimą galite ir Bibliotekų elektroninių paslaugų portale www.ibiblioteka.lt.

Skaitytojai registruojami visuose bibliotekos padaliniuose. Registruojantis reikia:

  1. Pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę, arba kitą dokumentą su asmens duomenimis ir nuotrauka).
  2. Vaikai iki 14 metų registruojami pateikus vaiko pasą arba gimimo liudijimą kartu su moksleivio pažymėjimu. Biblioteka atsako už duomenų saugumą.
  3. Susipažinti su Skaitytojų aptarnavimo tvarka. Naudojimosi biblioteka taisyklės (PDF, 197KB).

Bibliotekoje teikiamos paslaugos >