Amžinoji laisvės kova: Vasario 16-oji

2015 04 15

Vasario 16-oji - Lietuvos Valstybės atkūrimo diena

Diena, jungianti mus su Karaliaus Mindaugo šlove. Diena, vedanti lietuvių tautą pirmyn šimtą metų.

 

laisve 1

Akmenio požemiuos amžių ledai
 Milžino pajėgas žudė piktai.
 Užtvenkė uolos gyvybės versmes,
 Kolei takus jojo siela pames.

 Bet neužgniaužti gyvosios minties.
 Požemiais kelią ji saulėn nuties.
 Saulėj širdis kaip verpetas pabus,
 Kraujas pramuš ir kiečiausius ledus.

Amžiais taupytų jėgų kupina
 Mušė iš vergo krūtinės liepsna –
Ir pro gaisringai raudonus ūkus,
 Akmenio požemy kėlės žmogus.

Krykštauja vėliavos, gaudžia varpai,
 Audros krūtinės – ir akys žaibai.
 Dega veiduos atgimimo žymė,
Skamba padangėmis laisvės giesmė.

Tikime: obalsiai mūsų giesmės
 Tuomet gyvenimo kovą laimės,
 Kai nuo aistringų širdžių ir dangaus
 Kruvinus debesius saulė nuplaus.

Vincas Mykolaitis - Putinas

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vasario 16-osios aktas

Valstybės atkūrimo istorija

Prisiminimai apie Valstybės pradžią

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo istorija knygose