2019 - Jėzuitų misijos Lietuvoje jubiliejiniai metai

2019 08 14

Lietuvos Respublikos Seimas  2019 metus paskelbė Jėzuitų misijos Lietuvoje metais.

Jėzaus Draugiją 1540 m. įkūrė   Ignacas Lojola su keletu bendraminčių. Tai buvo naujoviškas vienuolinis ordinas,  didelį dėmesį skyręs švietimui, steigęs kolegijas ir universitetus. Į Lietuvą jėzuitus 1569 m. pasikvietė Vilniaus vyskupas V. Protasevičius, tad šiemet sukanka   450 metų šios vienuolijos darbui Lietuvoje.

„Pažinti, pamilti, dalintis“ – šiuo šūkiu Lietuvos jėzuitai pradėjo švęsti jubiliejinius metus. Šveskime kartu. 

Pirmiausia - pažinkime. 

Jėzuitų ordinas

Ignacas Lojola

Jėzuitų ordinas Lietuvoje

 

Jėzuitai Lietuvoje ir pasaulyje: XX amžiaus patirtis Lietuvos Jėzuitai: praeitis ir dabartis
Rabikauskas. Vilniaus akademija ir jėzuitai Vilniaus universitetas Europoje: praitis, dabartis, ateitis